QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入

【活動剪影】 復興國中第50屆校慶系列活動 日期107年05月03日 (星期四) 地點教務處前走廊

校園裝置藝術 校友日 校慶慶祝大會 星光熠熠、園遊會

∼ 校園裝置藝術 暨 復中50祈福活動 ∼

         

照片提供教務處 資訊組