QR-Code
            Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入
<<105學年度 第2次模擬考成績優良名單>> 上頁】 [2] [3] [4] 【下頁
級別: 103、考試人數: 全縣=4957 全校=538
班級 座號 姓名 積分 作文 國量 英量 數量 社量 自量 班排 校排 縣排
906 24 陳沂筠 15  5 A++ A++ A+ A++ A+ 1 1 27
904 19 林語涵 15  4 A++ A++ A++ A++ A++ 1 2 1
911 11 黃穎豪 15  4 A++ A++ A++ A++ A++ 1 2 1
919 4 康飛白 15  4 A++ A++ A A++ A++ 1 4 35
914 26 鄭捷勻 15  4 A++ A+ A++ A++ A++ 1 5 48
919 16 吳欣慈 15  4 A+ A++ A+ A+ A++ 2 6 77
919 20 曾鈺量 15  4 A+ A++ A+ A+ A+ 3 7 78
915 1 尤彥融 15  3 A++ A++ A++ A A++ 1 8 20
907 14 盧旻威 15  3 A++ A++ A+ A++ A++ 1 9 21
903 8 郭韋岑 15  3 A++ A++ A A++ A+ 1 10 39
905 22 范翡夏 15  3 A++ A+ A+ A++ A++ 1 11 51
902 25 楊子郁 15  3 A+ A++ A+ A++ A++ 1 12 73
901 14 游鈞智 15  3 A+ A+ A A++ A++ 1 13 86
905 9 陳酉秝 15  3 A+ A A+ A A+ 2 14 95
909 16 呂佳臻 15  3 A A A A++ A++ 1 15 117
903 4 林群凱 15  2 A A++ A+ A++ A 2 16 104
918 4 吳鎧祐 15  1 A+ A A A A 1 17 100
912 4 林辰晏 14  5 B++ A++ A A++ A++ 1 18 233
908 28 簡以恩 14  4 A++ A++ A+ B++ A++ 1 19 138
905 6 姚宸 14  4 B++ A++ A++ A+ A++ 3 20 226
908 20 陳姿伶 14  4 B++ A++ A++ A+ A+ 2 21 229
904 14 謝睿騰 14  4 B++ A++ A A A+ 2 22 235
915 27 薛品瑄 14  3 A A+ A A B++ 2 23 134
910 22 張暐蓁 14  3 A++ A A+ B++ A 1 24 142
920 11 周家儀 14  3 A++ A B++ A A 1 25 167
902 18 汪于人 14  3 A+ A B++ A A++ 2 26 179
907 18 李晨榆 14  3 A+ A B++ A A++ 2 26 179
901 5 康豈瑋 14  3 A++ B++ A+ A+ A++ 2 28 201
920 14 郭芮竹 14  3 A++ B+ A A A+ 2 29 209
910 7 邱至璿 14  3 A+ B+ A A A 2 30 217
904 11 須全 14  3 A B++ A A A 3 31 223
911 22 張舒晴 14  3 B++ A++ A+ A A 2 32 232
918 16 簡子恆 14  3 B++ A+ A+ A+ A+ 2 33 237
904 16 李沂融 14  3 B+ A A+ A A+ 4 34 251
905 20 林秉彣 14  2 A++ A++ A+ A B++ 4 35 119
916 27 簡郁軒 14  2 A+ A A A+ B++ 1 36 131
920 5 郭宇庭 14  2 A+ A A+ B++ A+ 3 37 146
912 11 陳政劭 14  2 A A A+ B++ A+ 2 38 152
917 9 陳之晰 14  2 A+ B++ A A A++ 1 39 215
908 8 陳鋐謀 14  2 B++ A A++ A A++ 3 40 239
918 3 吳彥忞 14  2 B++ A A++ A A+ 3 41 240
915 20 林品妤 13  4 A++ A+ B+ A+ B++ 3 42 279
905 23 陳芷凌 13  4 A A B+ A B++ 5 43 318
910 12 黃晨凱 13  4 A A B A+ B++ 3 44 321
908 23 黃妍菱 13  4 A++ B+ A B+ A 4 45 356
911 20 洪若瑜 13  3 A A A++ B+ B++ 3 46 268
911 16 羅得 13  3 A A B A++ B++ 4 47 320
917 16 王千云 13  3 A+ A B++ B++ A 2 48 327
909 3 吳丞恩 13  3 A++ B A A B++ 2 49 340
912 19 林思妤 13  3 A+ B++ B++ A A 3 50 376
1 頁,全校第 1 名到第 50 名學生名單 上頁】 [2] [3] [4] 【下頁