QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入
<<106學年度 第3次模擬考成績優良名單>> 上頁】 [2] [3] [4] 【下頁
級別: 104、考試人數: 全縣=4286 全校=532
班級 座號 姓名 積分 作文 國量 英量 數量 社量 自量 班排 校排 縣排
905 25 傅聖嵐 15  5 A++ A+ A++ A+ A+ 1 1 23
909 21 許晨琳 15  5 A++ A A A+ A 1 2 36
914 30 劉承諭 15  5 A+ A+ A+ A++ A 1 3 55
908 28 顏芸榛 15  5 A A++ A++ A++ A++ 1 4 69
912 30 胡瑛淇 15  5 A A++ A A+ A 1 5 78
902 20 林歆倢 15  4 A++ A++ A++ A+ A++ 1 6 5
910 8 張恆齊 15  4 A++ A+ A A+ A 1 7 29
911 24 黃子容 15  4 A+ A+ A++ A++ A 1 8 53
913 13 黃泓曄 15  4 A+ A A A++ A++ 1 9 61
914 15 劉茂德 15  4 A A++ A A++ A++ 2 10 74
901 22 林家誼 15  4 A A++ A A+ A+ 1 11 77
908 14 鄭凱元 15  4 A A+ A A+ A 2 12 82
911 9 陳鼎宇 15  4 A A A A++ A 2 13 92
901 6 李壬允 15  3 A+ A+ A++ A+ A+ 2 14 54
910 13 楊頡楷 15  3 A A++ A A A 2 15 79
919 3 潘信博 14  5 A+ A+ A+ A B++ 1 16 105
912 9 單業儒 14  5 A A+ A A++ B++ 2 17 118
911 26 葉佩誼 14  5 A+ A B++ A A 3 18 151
905 14 簡廷曆 14  5 A A+ B++ A++ A+ 2 19 154
911 6 柯良翰 14  5 B++ A+ A A+ A 4 20 173
906 20 林俐璿 14  4 A+ A++ A+ A+ B++ 1 21 101
908 16 呂奕潔 14  4 A+ A++ A B++ A 3 22 129
917 30 王幸妤 14  4 A A+ A B++ A+ 1 23 133
913 29 黃妍蓓 14  4 A A A++ B++ A++ 2 24 134
905 7 高逸凱 14  4 A A++ B++ A+ A+ 3 25 153
902 12 葉俊佑 14  4 A++ B+ A A++ A+ 2 26 161
911 8 許博閎 14  4 B++ A A++ A+ A++ 5 27 174
905 13 劉哲宇 14  4 B++ A A A A 4 28 181
904 24 楊冠苓 14  4 B+ A++ A A A+ 1 29 183
912 1 毛仁甫 14  3 A+ A+ A++ B++ A 3 30 130
904 4 沈庠睿 14  3 A A A++ B++ A+ 2 31 135
901 2 吳汶翰 14  3 A B+ A A A 3 32 166
918 11 陳楷翔 14  3 B++ A A A+ A 1 33 180
916 27 陳冠蘋 13  5 A+ A++ A+ B++ B++ 1 34 186
903 19 李昀芊 13  5 A A++ A++ B++ B++ 1 35 193
909 22 陳又瑄 13  5 A A+ A B++ B++ 2 36 199
919 20 蘇莛 13  5 A A+ A B++ B++ 2 36 199
908 22 張琬羚 13  5 A B++ A++ A++ B++ 4 38 247
913 21 李柔萱 13  5 A B++ A A B++ 3 39 257
913 16 王郁淇 13  5 A B+ A+ A+ B++ 4 40 261
915 26 陳釆柔 13  5 A+ B++ A B A 1 41 264
917 20 林栩頡 13  5 B++ A A B+ A 2 42 311
916 25 梅漢亘 13  4 A A A B B++ 2 43 210
904 26 練馨云 13  4 A A+ B++ A+ B++ 3 44 224
907 2 朱呁庭 13  4 A A B++ A B++ 1 45 231
916 14 楊岱倫 13  4 A++ A B++ B++ A 3 46 235
902 16 尹相芸 13  4 A A+ B++ B++ A+ 3 47 238
913 11 郭軒民 13  4 A A B++ B++ A+ 5 48 239
903 18 吳欣穎 13  4 A B++ A B++ A+ 2 49 265
902 5 康竣瑋 13  4 A B+ A B+ A 4 50 273
1 頁,全校第 1 名到第 50 名學生名單 上頁】 [2] [3] [4] 【下頁