QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入
<<107學年度 第1次模擬考成績優良名單>> 上頁】 [2] [3] [4] 【下頁
級別: 105、考試人數:全國=9193 全縣=993 全校=503
班級 座號 姓名 積分 作文 國量 英量 數量 社量 自量 班排 校排 縣排
908 28 謝昀真 15  6 A++ A A++ A A+ 1 1 8
902 6 李日稷 15  6 A+ A++ A+ A+ A+ 1 2 15
902 22 陳以恩 15  6 A+ A+ A+ A A 2 3 19
915 19 李品靚 15  6 A A++ A+ A A++ 1 4 27
916 17 李靖萱 15  6 A A+ A+ A++ A++ 1 5 32
918 16 陳彥樺 15  5 A++ A++ A A A++ 1 6 4
915 12 强翊凱 15  5 A++ A+ A++ A A+ 2 7 5
909 27 趙奇美 15  5 A++ A A+ A+ A+ 1 8 10
903 9 邱柏誌 15  5 A+ A++ A++ A++ A 1 9 12
903 13 潘鈞翊 15  5 A+ A+ A++ A++ A++ 2 10 16
912 23 陳昀靖 15  5 A+ A+ A A++ A+ 1 11 20
906 27 經雨喬 15  5 A+ A+ A A A 1 12 22
908 13 薛子彥 15  5 A+ A+ A A A 2 12 22
913 24 葉芸蓁 15  5 A+ A A A A 1 14 26
913 10 陳鼎沛 15  5 A A+ A A++ A++ 2 15 34
910 25 黃亭萸 15  4 A++ A+ A A+ A+ 1 16 6
907 12 黃天珆 15  4 A++ A A++ A+ A 1 17 7
918 4 徐宇 15  4 A++ A A+ A A+ 2 18 11
918 7 葉丞恩 15  4 A+ A++ A+ A++ A++ 3 19 13
906 4 宋明儒 15  4 A A+ A++ A A++ 2 20 30
909 6 林昶睿 15  4 A A+ A++ A A+ 2 21 31
906 2 何鼎睿 15  4 A A+ A+ A++ A 3 22 33
912 20 吳睿芯 15  4 A A+ A A A 2 23 36
907 18 李宜樺 15  4 A A A A A++ 2 24 39
907 21 陳妍希 15  3 A A+ A A A+ 3 25 35
913 26 閻姮妤 14  6 A A+ A B++ A 3 26 47
918 18 賴琦麗 14  6 A++ A++ B++ A+ A+ 4 27 50
918 15 林書妤 14  5 A+ A+ A A B++ 5 28 41
914 27 游心岑 14  5 A+ A+ A+ B++ A 1 29 45
915 10 陳奕軒 14  5 A A A+ B++ A+ 3 30 48
915 1 吳竑霖 14  5 A A+ B++ A+ A+ 4 31 54
913 3 李易宸 14  5 A A B++ A+ A++ 4 32 55
902 5 吳律 14  5 B++ A++ A+ A A 3 33 58
915 20 李德容 14  5 B++ A+ A+ A A++ 5 34 60
902 20 林育岑 14  5 B++ A+ A A+ A 4 35 61
910 17 王姵涵 14  4 A A A A B++ 2 36 43
909 31 林姿岑 14  4 A++ A++ A++ B++ A++ 3 37 44
903 24 陳如薇 14  4 A A+ A+ B++ A+ 3 38 46
910 6 林三鵠 14  4 A+ A B++ A A 3 39 53
917 7 連晨凱 14  4 B++ A+ A++ A A+ 1 40 59
911 1 方呈睿 14  3 A++ A A A+ B++ 1 41 40
909 5 林俊豪 14  3 A B++ A A+ A 4 42 57
911 16 羅皓 14  3 B++ A+ A A A+ 2 43 62
903 26 陳宥瑄 13  6 A+ A+ B+ A B++ 4 44 78
902 10 邱宥綸 13  6 B++ A+ A B+ A 5 45 97
917 29 盧楷卉 13  5 A+ A B B++ A 2 46 82
917 9 陳昌莛 13  5 B++ A+ A++ B++ A++ 3 47 94
915 17 古千鈺 13  5 B++ A+ A B++ A+ 6 48 96
913 20 張語彤 13  5 B++ A A B++ A 5 49 101
915 27 黃子芯 13  5 B++ A+ B+ A A+ 7 50 109
1 頁,全校第 1 名到第 50 名學生名單 上頁】 [2] [3] [4] 【下頁