QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入
<<107學年度 第2次模擬考成績優良名單>> 上頁】 [2] [3] [4] 【下頁
級別: 105、考試人數:全國=5297 全縣=1914 全校=497
班級 座號 姓名 積分 作文 國量 英量 數量 社量 自量 班排 校排 縣排
918 7 葉丞恩 15  6 A++ A A++ A++ A+ 1 1 11
918 4 徐宇 15  6 A+ A++ A++ A A++ 2 2 20
915 19 李品靚 15  6 A+ A+ A+ A+ A++ 1 3 24
912 23 陳昀靖 15  6 A A+ A A++ A+ 1 4 29
918 18 賴琦麗 15  5 A++ A++ A+ A+ A++ 3 5 3
917 27 黃翊姍 15  5 A++ A++ A+ A A 1 6 4
907 1 吳奕辰 15  5 A A A+ A A+ 1 7 32
908 28 謝昀真 15  4 A++ A A+ A A 1 8 13
918 16 陳彥樺 15  4 A+ A+ A+ A A+ 4 9 25
910 17 王姵涵 15  4 A+ A A A A 1 10 28
903 9 邱柏誌 15  4 A A A+ A++ A+ 1 11 31
905 7 林瑞泰 15  3 A++ A A+ A A+ 1 12 12
916 17 李靖萱 14  6 A++ A A B++ A 1 13 39
906 27 經雨喬 14  5 A+ A A A+ B++ 1 14 33
902 10 邱宥綸 14  5 A+ A+ A++ B++ A+ 1 15 42
917 9 陳昌莛 14  5 A A A++ B++ A+ 2 16 47
915 1 吳竑霖 14  5 A A B++ A A 2 17 59
902 6 李日稷 14  5 A++ B++ A+ A++ A+ 2 18 61
915 12 F翊凱 14  5 A+ B++ A++ A+ A++ 3 19 63
911 4 張育綸 14  5 A B++ A++ A A 1 20 68
903 13 潘鈞翊 14  5 B++ A+ A A A+ 2 21 73
909 31 林姿岑 14  4 A A++ A+ B++ A+ 1 22 43
907 21 陳妍希 14  4 A++ A B++ A A 2 23 53
907 12 黃天珆 14  4 A+ B++ A++ A A+ 3 24 64
904 2 王翔駿 14  4 A+ B++ A A+ A 1 25 65
906 2 何鼎睿 14  4 A+ B+ A++ A A 2 26 66
909 6 林昶睿 14  4 B++ A++ A+ A A+ 2 27 71
911 16 羅皓 14  4 B++ A++ A A+ A 2 28 72
910 14 游騰凱 14  3 A+ A A A B++ 2 29 34
916 6 谷德劭 14  3 A A++ B+ A+ A 2 30 58
904 5 林彥丞 14  3 B++ A A++ A A 2 31 75
918 15 林書妤 13  6 A+ A B++ B++ A 5 32 92
909 27 趙奇美 13  6 A+ B++ B++ A A 3 33 108
905 26 彭妤婕 13  5 A A++ A+ B++ B++ 2 34 79
910 10 張詠傑 13  5 A A+ A B++ B++ 3 35 81
914 14 劉宥鈞 13  5 A A B++ A B++ 1 36 87
918 14 林彥禎 13  5 A+ B++ A A B++ 6 37 97
915 20 李德容 13  5 A+ B++ A+ B++ A+ 4 38 98
915 10 陳奕軒 13  5 A B++ A++ B++ A 5 39 100
911 19 林岑蓉 13  5 A B+ B+ A A 3 40 110
914 27 游心岑 13  5 B++ A A+ A B++ 2 41 112
915 17 古千鈺 13  5 B++ A A+ B++ A+ 6 42 115
913 10 陳鼎沛 13  5 B++ A+ B+ A+ A++ 1 43 121
903 1 王啟綸 13  5 B++ A B A+ A 3 44 123
913 15 劉德佑 13  5 B++ B++ A A A++ 2 45 125
905 18 林宛諠 13  4 A A++ A B++ B+ 3 46 80
902 20 林育岑 13  4 A A+ A B++ B++ 3 47 81
910 6 林三鵠 13  4 A++ A B++ B++ A 4 48 89
907 18 李宜樺 13  4 A+ B++ A B++ A 4 49 99
916 3 吳潤恩 13  4 B++ A+ A++ A B++ 3 50 111
1 頁,全校第 1 名到第 50 名學生名單 上頁】 [2] [3] [4] 【下頁