QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入
上一學年 (106)
學年度行政人員列表
學年處室姓名身份職位業務備註
107  校長室  游淑珣  校長      
學年處室姓名身份職位業務備註
107  教務處  林子暉  職員  幹事    
107  教務處  羅一茹  教師      
107  教務處  殷昭華  教師      
107  教務處  陳恬宜  職員      
107  教務處  游本彥  教師      
107  教務處  游茹媄  教師      
107  教務處  黃義銘  教師      
107  教務處  石金城  教師      
107  教務處  黃採雲  職員      
107  教務處  朱庭萱  教師      
107  教務處  塗淑珍  教師      
107  教務處  石婷文  教師      
學年處室姓名身份職位業務備註
107  學務處  吳月菊  職員      
107  學務處  陳素莉  職員      
107  學務處  何吉恭  教師      
107  學務處  簡貝如  教師      
107  學務處  李郁恆  教師      
107  學務處  李慧玲  職員      
107  學務處  石千芳  教師      
107  學務處  黃郁玲  教師      
107  學務處  陳淑華  職員      
107  學務處  周俊雄  職員      
學年處室姓名身份職位業務備註
107  總務處  吳宇婷  職員      
107  總務處  楊朝欽  職員      
107  總務處  程良南  職員      
107  總務處  王坤宏  職員      
107  總務處  林志信  職員      
107  總務處  楊薏潔  職員      
107  總務處  吳映雪  職員      
107  總務處  岩忠永  教師      
107  總務處  游秋生  職員      
107  總務處  蔡基城  職員      
學年處室姓名身份職位業務備註
107  輔導處  江家平  教師      
107  輔導處  王淑貞  教師      
107  輔導處  石春華  教師      
107  輔導處  蔡蕙靜  教師      
107  輔導處  吳雨靜  教師      
107  輔導處  林靜君  教師      
107  輔導處  曾靖雯  教師      
107  輔導處  賴泳溱  代理      
107  輔導處  許雅婷  教師      
107  輔導處  楊秋雲  教師      
107  輔導處  吳龍其  教師      
學年處室姓名身份職位業務備註
107  補校  蘇敬菱  教師      
107  補校  何淑真  教師      
107  補校  陳惠珍  教師      
學年處室姓名身份職位業務備註
107  人事室  黃寶秋  職員      
107  人事室  黃鈺芬  職員      
學年處室姓名身份職位業務備註
107  會計室  石家瑛  職員      
107  會計室  楊庭昀  職員